Scherpe aanbieding!

Salland Solar biedt particulieren en bedrijven aantrekkelijk geprijsde zonnepanelen. - ga naar de website

Technische aspecten

Waar moet ik op letten bij het aanvragen van offertes en de keuze van een zonnepaneel?

U vindt een lijst opgesteld met aanbevelingen die u kunt gebruiken bij het aanvragen van offertes en het kiezen van het juiste zonnepaneel. Deze is te vinden onder 'Documenten' .

Wat is +/- tolerantie en waarom wordt dit afgeraden?

Veel leveranciers leveren een zonnepaneel met een +/- tolerantie. Wat veel mensen niet weten is dat het gehele systeem net zoveel produceert als het slechtst producerende zonnepaneel. Dus als er sprake is van +/- tolerantie van 3% op een zonnepaneel van 235 Wattpiek, dan kan de productie van één zonnepaneel dus 228 Wattpiek zijn, en daarmee zullen dus alle zonnepanelen 228 Wattpiek produceren.

Dit is dus niet te vergelijken met een zonnepaneel dat alleen een positieve tolerantie geeft. Daarom zullen alle zonnepanelen met een +/- tolerantie moeten worden vergeleken op de laagste waarde: in genoemd voorbeeld dus 228 Wp i.p.v. 235 Wp. Een Wp geeft bij een bepaalde basissituatie (#% gericht op het zuiden, #% dakhelling, # kWh/m2 instraling, etc) altijd gelijke productie volgens de geldende IEC normen. Vandaar dat de Wp-prijs de belangrijkste parameter voor de prijsvergelijking voor een zonnepaneel is.

Sommige leveranciers van zonnepanelen met +/- tolerantie zullen aangeven dat de zonnepanelen uitgeselecteerd zijn (gebeurt a.d.h.v. “flash” metingen). In dat geval adviseren wij u deze uitleg alleen te accepteren als de flash waarde mag worden betaald en dan alleen op de slechtste flash-waarde van het systeem, want die bepaalt de productie van het gehele systeem.

Kan een zonnepaneel met prisma-glas hogere productie leveren?

Sommige leveranciers zullen aangeven dat er (bijvoorbeeld door bijzonder prisma-glas) een hogere productie kan worden gehaald per Wp geinstalleerd vermogen. Het prisma-glas zorgt voor een grotere lichtinval bij lichtinval onder een bepaalde hoek. Dit wordt niet gemeten onder de standaard “Flash” meetmethoden zoals internationaal vastgesteld, omdat die loodrecht op het zonnepaneel worden genomen. Vermoedelijk heeft een prisma-glasplaat een positief effect. Echter, de prisma-glas-panelen zijn eerder vies en zullen vaker (en moeilijker) schoongemaakt moeten worden (de prisma’s zorgen voor een oneven glasoppervlak). De meeropbrengst van het zonnepaneel gaat zeer waarschijnlijk verloren door het vuilere glas. Om zeker te zijn dat je tot een goed vergelijk komt, kun je een Wp-prijs voor een specifiek systeem vragen.

Wat is tegenwoordig een standaard zonnepaneel en kan ik dat in de toekomst nog wel bijkopen?

De prijs per Wp verschilt af en toe tussen mono en polycristallijn panelen (scheelt weinig per Wp; ene keer is poly goedkoper, andere keer is mono goedkoper, maar dat hangt af van het moment van inkoop). Eventuele meldingen van leveranciers m.b.t. de toekomstige ontwikkeling (mogelijk in toekomst niet meer standaard) is misleidend. De zonnepanelen worden steeds beter, dus het is ook niet zeker of 235 (momenteel veel geleverd) het lang uithoudt. Dat deze maatvoeringen niet meer standaard worden geleverd, betekent bovendien niet dat ze niet geleverd kunnen worden ("niet meer standaard" is iets anders dan "niet meer"). Fabrieken leveren soms in ranges van 5 tot wel 300 Wp per zonnepaneel al naargelang er besteld wordt.

Wat is de beste omvormer voor mijn systeem?

Omvormers moeten zorgen voor een zo laag mogelijk eigen gebruik en een zo hoog mogelijke omzettingsefficiency. Een goede installateur kent zijn productlijnen en weet dit optimum te bereiken door te spelen met onder- en overdimensioneren. Voor verschillende omstandigheden zal hij uit verschilende omvormers en zonnepanelen kiezen om zo dicht mogelijk bij dit optimum te komen. In Noord Europa zorgt de kou in de winter voor andere omstandigheden (meer geleiding?) dan de warmte in Zuid Europa, waardoor in het Noorden ondergedimensioneerd wordt ivm veiligheid en in het Zuiden makkelijk overgedimensioneerd kan worden. Lastige materie, dus dergelijke oordelen overlaten aan de installateur!

Wat is een kleinverbruiker?

Kleinverbruikers zijn aansluitingen tot max. 3*80A. Woningen zijn normaal gesproken altijd kleinverbruikers.

Wat is een draaistroommeter?

De eenvoudige omschrijving voor de draaistroommeter is de meter die iedereen kent, namelijk de meter met de schijf die harder gaat draaien als er meer wordt afgenomen en sinds vele jaren in nagenoeg iedere meterkast te vinden is.

De netbeheerder plaatst altijd een nieuwe meter wanneer er zonnepanelen zijn geplaatst. U moet dit zelf aanvragen. Dit gaat meestal in overleg met uw installateur.

Mag ik het zonnepaneel ook helemaal zelf installeren?

Ja, u mag als doe-het-zelver zelf monteren. Maar u dient zich er ook van bewust te zijn, dat als u het zelf monteert de garanties heel anders kunnen komen te liggen en u mogelijk geen aanspraak kan maken op garanties van bijvoorbeeld de leverancier en/of installateur. Er wordt geen dakopname gedaan, u dient daar zelf voor te zorgen. Voor alle andere benodigdheden: omvormer, kabels, bevestigingen e.d. draagt u zelf zorg. U kunt geen beroep doen op de deskundigheid van de installateur en bent zelf verantwoordelijk voor het eindresultaat.

Wie gaat het zonnepaneel onderhouden / inspecteren?

Dit kunt u zelf doen of dit kunt u laten doen door een installateur. Hierover adviseren we u om afspraken te maken met uw installateur die het gemonteerd heeft. Een installateur kan bijvoorbeeld jaarlijks nakijken of alles nog goed functioneert. U kunt verwachten dat na 10-15 jaar de omvormer vervangen moet worden.

Hoe gaat de koppeling met mijn eigen net eruit zien?

De installateur die uw PV-installatie gaat aansluiten zal u adviseren over de te gebruiken meter. In de regel zult u een andere meter bij de netbeheerder moeten aanvragen. Deze wordt meestal kosteloos aangebracht. Het regelen van deze speciale meter kan de installateur ook verzorgen.

Hoeveel zonnepanelen kan ik aanschaffen en/of plaatsen?

Dit is afhankelijk van de plaatsingsmogelijkheid en de gewenste investering. U kan een schouw/ dakopname laten doen en aan de hand daarvan kunt u (laten) bepalen hoeveel zonnepanelen u kan en wilt plaatsen.

Wat is het vermogen en de maatvoering van een zonnepaneel?

Dit is afhankelijk van de door u, in overleg met uw installateur gekozen opties. Meestal heeft een zonnepaneel een vermogen van tussen de 180 Wp en 240 Wp. De afmetingen van een zonnepaneel zijn afhankelijk van het vermogen (meer vermogen = meer oppervlak). Ook het gewicht van een zonnepaneel is per type paneel verschillend.

Hoeveel elektriciteit produceert een zonnepaneel?

Dat is afhankelijk van het vermogen van een zonnepaneel. Het vermogen van een zonnepaneel wordt uitgedrukt in Wp. Per Wp wordt ca. 0,85 kWh per jaar geproduceerd.

Wie bepaalt of het dak de zonnepanelen kan dragen?

U bent zelf verantwoordelijk voor de dakconstructie. Indien gewenst kan de installateur een constructeur aanbevelen, maar de kosten voor de gewenste of benodigde draagkrachtberekening en/of beoordeling ter plaatse zijn voor u. 

Hoe worden de zonnepanelen gelegd bij een schuin dak?

Dat is afhankelijk van de mogelijkheden en/of onmogelijkheden van het dak en dat zal blijken na de dakopname.

Welke omvormers worden toegepast?

Dit is afhankelijk van de door u, in overleg met uw installateur gekozen opties.

Wie gaat de zonnepanelen monitoren of deze goed functioneren?

Dit moet u overleggen met uw installateur. Er bestaan omvormers waarop standaard een opbrengstmeter is opgenomen. Bij andere omvormers kunnen dergelijke meters als optie worden toegevoegd. Daarnaast zijn er mogelijkheden om de omvormer vanaf uw computer of via internet uit te lezen. U kunt dit in sommige gevallen zelfs door uw installateur of leverancier laten doen. Bespreek de mogelijkheden en de bijbehorende meerkosten met uw installateur.

Welke garanties worden gegeven?

Dit moet u overleggen met uw installateur. Op een zonnepaneel wordt meestal een productgarantie gegeven van 10 tot 12 jaar, (de meeste Chinese producenten geven 10 jaar garantie). De opbrengstgarantie na 12 jaar is meestal 90% en na 25 jaar is dit nog minimaal 80%. De verwachte levensduur van de zonnepanelen is 25 tot 30 jaar. De omvormer heeft meestal een garantieperiode van 5 jaar en kan tegen meerprijs worden verlengd. Wij adviseren u 10 jaar garantie te vragen omdat de omvormer een zwak deel in uw systeem is. De omvormer zal in de regel tijdens de levensduur van de zonnepanelen éénmaal vervangen moeten worden (dus na ca. 15 jaar). Vergelijk de prijs voor uw systeem onder gelijke garantievoorwaarden! Een systeem met een omvormer met 5 jaar garantie is per Wp goedkoper dan een systeem met een omvormer met 10 jaar garantie.

Als de leverancier failliet gaat heb ik dan nog garantie op mijn zonnepaneel?

Ja, het gaat hierbij om productgarantie en dat staat los van de leverancier. Op de offerte dient duidelijk vermeld te worden wie de fabrikant is.

Hoe zit het met storingen?

Hierover dient u een aparte afspraak te maken met uw installateur. De kosten komen voor uw eigen rekening.

Kan ik de installatie later uitbreiden met een paar zonnepanelen?

De mogelijkheid van bijplaatsen zonnepanelen op dezelfde omvormer is in sommige gevallen mogelijk. Neem hiervoor altijd contact op met uw installateur. Hij kan dit voor u berekenen.

Wanneer bijvoorbeeld 3.100 Wp is geïnstalleerd, dient een omvormer te worden gekozen welke geschikt is voor dit vermogen. Is in dit geval gekozen voor een omvormer van 3.700 Wp, dan kunnen er nog 2 zonnepanelen worden bijgeplaatst. Was er bijv. reeds 3600 Wp geïnstalleerd en had men hier een omvormer van 3700 Wp geïnstalleerd (bij aanleg een prima keuze), dan zijn er geen uitbreidingsmogelijkheden.

Worden er bij het installeren van de zonnepanelen nog eisen gesteld aan de bereikbaarheid met een hoogwerker, kraan of iets dergelijks?

Het hangt een beetje af of het om een plat dak gaat of een schuin dak. Boven de 2,5 m moet er bescherming zijn tegen vallen. Vaak mag het dak betreden worden d.m.v. een ladder, maar dan begint het valgevaar. Even uitgaande van een schuin dak dan kan gebruik worden gemaakt van een steiger met horizontale uitlading indien laag gewerkt wordt. Een daksteiger behoort ook tot de mogelijkheden of een valbeveiliging d.m.v. een lijn die bv over het dak geslagen wordt. Een installateur dient hiervoor zorg te dragen. Wij wijzen u erop, dat indien de installateur dit nalaat, de opdrachtgever medeverantwoordelijk blijft, dus aan u ook de taak te controleren.

Is het energieverbruik om een zonnepaneel te maken niet hoger dan de opbrengst?

Nee, de zogenaamde energetische terugverdientijd van een zonnepaneel ligt ergens tussen de 2,5 en 3 jaar. De energieopbrengst daarna is pure CO2-besparing.

Ondersteund door

Salland Solar